PARMAblogi on Parman sähköisen viestintäperheen äänitorvi, joka käsittelee rakentamisen teemoja laajasti tuottavuudesta työturvallisuuteen ja laadusta estetiikkaan. Blogisteina toimivat parmalaiset rakentamisen ammattilaiset, mutta vieraskynillekin on aina tilaa. Osallistu keskusteluun kommentoimalla, tykkäämällä ja jakamalla!


BIMahtamisessa on paljon järkeä »

BIM-tietomallien (Building Information Model) käyttö yleistyy rakennusprojekteissa vauhdikkaasti. Kun teknologiaan ”bimahtaneet” rakennusalan yritykset oli vielä vuosikymmenen vaihteessa helppo nimetä ja luetella ulkomuistista, on listalla tänä päivänä jo kiitettävästi pituutta. Samalla valmius BIM:n hyödyntämiseen alkaa olla perusvaatimus entistä useammassa vähänkään mittavammassa rakennusprojektissa. Syykin on selvä, sillä tietomallinnuksen avulla parannetaan projektin sisäistä tiedonkulkua ja sujuvoitetaan yhteistyötä jo … Lue lisää

Kasvukeskukset ovat kehityksen paikka myös rakentajille »

Rakentaminen keskittyy kiihtyvän muuttoliikkeen ja kaupungistumisen myötä tulevina vuosina entistä selkeämmin kasvukeskuksiin. Vaikka mitalilla on tunnetusti kaksi puolta, on tämä globaali trendi väistämätön. On arvioitu, että vuonna 2050 kolme neljästä maailman ihmisestä asuu kaupungeissa. Modernia kaupunkiasumista on alettu pitää entistä ekotehokkaampana vaihtoehtona. Palvelut ovat lähellä ja työmatkat kuljetaan oman auton sijaan julkisilla liikennevälineillä. Kaupungistuminen heijastuu … Lue lisää

Kaikki mukaan laatutalkoisiin »

Parman vahvimmat kilpailuedut ovat perinteisesti olleet toimitusvarmuus, laatu ja hyvä asiakaspalvelu. Samat elementit nousevat esiin myös Suomen Asiakastiedon tekemissä yrityskuvatutkimuksissa ja saamassamme asiakaspalautteessa. Näistä periaatteista kiinni pitäminen on meille kunnia-asia ja samalla paras tae toimivalle yhteistyölle asiakkaidemme kanssa. Laatuajattelun lähtökohtana on, että omia toimintatapoja uskalletaan kyseenalaistaa ja niiden tilalle etsitään jatkuvasti tehokkaampia ja laadukkaampia – … Lue lisää

Asiakastutkimus on kullanarvoinen kehitystyökalu »

Asiakastutkimus on olennainen elementti, kun kehitetään omaa toimintaa ja optimoidaan asiakaskokemusta. Alan tutkimuskenttä muovautuu jatkuvasti ja eri tarpeisiin voidaan rakentaa hyvinkin räätälöityjä ratkaisuja. Innolink Research on toteuttanut Parmalle jatkuvaa reaaliaikaista asiakasmittausta vuodesta 2013 lähtien.  Jatkuvaan tutkimusmalliin päädyttiin aikanaan tiedon hyödynnettävyyden takia. Parmalle on tärkeää, että se pystyy tukemaan ja auttamaan asiakkaita projektien onnistuneessa läpiviennissä. Tämä … Lue lisää

Jokainen päivä on siivouspäivä »

Työpaikan siisteys ei ole vain viihtyvyysseikka. Sillä vaikutetaan työturvallisuuteen – ja sen myötä työntekijöiden terveyteen sekä tehtaan tuottavuuteen. Parma toteuttaa omaa siisteyskulttuuriaan Lean-mallin mukaisesti. Kyseessä on jatkuva prosessi, jossa tuotantolaitosten siisteyttä ylläpidetään koko työvuoron ajan – ei vain sen päätteeksi. Toiminta on tuloksellista: tapaturmataajuus on pudonnut alkuvuoden aikana alle viiteen, kun se vuonna 2013 oli … Lue lisää

Vauhdissa prosessinhallinnan merkitys korostuu »

Rakentajat saavat palata kesälaitumilta tänä vuonna pitkästä aikaa myönteisen suhdannetilanteen kannattelemina. On huomattavasti mukavampaa aloittaa työnteko vilkkaan rakentamisen imussa kuin pohjamudissa kärvistellessä. Viimeiset ennusteet povaavat uudisrakentamisen volyymin nousevan kuluvana vuonna yli 35 miljoonaan kuutiometriin. Nousuvauhti on lähes viidenneksen luokkaa viime vuoteen verrattuna. Olemme toki vielä kaukana vuoden 2007 tasosta. Silloin kuutioita kertyi yli 50 miljoonaa. … Lue lisää